Ståthållarskapets historia

Genom tre dekret daterade 21 november 2003 har ordens stormästare, Hans Eminens kardinal Furno låtit inrätta ett nytt ståthållarskap (lat. "Locumtenentia, eng. "Lieutenancy") för Sverige och utnämnt ambassadören, professor Bo J. Theutenberg till ståthållare samt Monsignore tillika biskopsvikare för södra Sverige Lars Cavallin till storprior. Efter investituren den 22 september 2007 räknar ståthållarskapet ca 35 medlemmar från Sverige och Norge.

Den 7 december 2007 utnämndes ståthållarskapets andra ståthållare, H.E. Carl Falck.