Ordens syfte och verksamhet

Den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden (Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani) är en officiell katolsk andlig riddarorden som lyder under påven. Ordens syfte och ändamål är:

Utan ökat andligt, ekonomiskt och annat materiellt stöd finns en överhängande risk att de kristna och därmed kristendomen försvinner från det Heliga landet, något som skulle omvandla de platser där Jesus Kristus verkade till enbart historiska och museala minnesmärken. Kristendomens vagga skulle i så fall ej längre vara en plats för utövande kristna. Den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden har genom sitt uppdrag en väsentlig uppgift att fylla för främjandet av fred och fredliga relationer mellan kristna, judar och muslimer i det Heliga landet.


Utdrag ur talet vid middagen
efter investituren den 22 september 2007

av ståthållaren H.E. Bo Theutenberg

Vår riddarorden lyder under den Heliga stolen – alltså under påven – och har en av kyrkans kardinaler som sin stormästare. Orden har – liksom den Suveräna Malteserorden – medeltida rötter.

Det är endast två katolska riddarordnar som den Heliga stolen erkänner som äkta historiska riddarordnar, nämligen den Suveräna Malteserorden och den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden.

Redan vid 1100-talets början – alltså redan under det första korståget till Jerusalem 1099 – fanns det kaniker som vaktade och utförde altartjänsten vid den Heliga graven i den Heliga gravens kyrka i Jerusalem. Man kan säga att den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden är en fortsättning på denna medeltida verksamhet centrerad kring Kristi tomma grav. Den tomma graven är alltjämt navet i vår verksamhet. Den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden har påvens direkta uppdrag att ekonomiskt stötta den latinske patriarken av Jerusalem. Allt i syfte att bevara kristendomen som en levande kraft i det Heliga landet. Klarar vi inte detta mål hotar de platser där Kristus vandrade att förvandlas till rent museala platser. Detta vill vi inte!

Den latinske patriarken av Jerusalem utför ett storartat såväl kyrkligt som socialt arbete i det Heliga landet. Men för att klara detta krävs mycket pengar. Det är vi gravriddare och damer som har påvens uppdrag att fungera som den latinske patriarkens ekonomiska ryggrad. Det är mycket pengar som våra ca 22 000 medlemmar världen över samlar in – det rör sig över ca 10 miljoner dollar årligen som kanaliseras till patriarken i Jerusalem. Inte bara den kristna befolkningen kommer i åtnjutande av vår hjälp utan även den muslimska befolkningen. Vi gravriddare är – liksom malteserriddarna – moderna riddare, som främjar dialog och fredligt samarbete. Ibland kallar vi oss Milites Pacis – fredens riddare. Vi befrämjar medicinsk och social hjälp – på katolsk grund. Judendomen, kristendomen och islam tror på en och samma Gud. Detta är en viktig grundsats i vår verksamhet.

När vi dubbas till riddare av den Heliga graven – eller upptas som damer av denna gamla orden – utlovar vi ett livslångt engagemang för Jerusalem och det Heliga landet. Detta kan givetvis ske i andra former än en riddardubbning. Men vi håller fast vid vår snart 1000-åriga historia och vid våra ceremonier. Än idag utför vi samma form av investitur som ägde rum under tidig medeltid.

Gravriddarorden är – liksom Malteserorden – en öppen riddarorden och vi inbjuder alla som vill komma till oss och bevittna våra ceremonier. Hos oss finns inga hemligheter, fördolda riter eller gömda mystiska koder. Allt är öppet för insyn. Det är ett enkelt men fundamentalt budskap vi har! Kristendomen spelar en stor historisk roll i det Heliga landet tillsammans med judendomen och islam. Vi vill hjälpa till att bevara kristendomen i den Heliga landet.