DEN HELIGA GRAVENS AV JERUSALEM RIDDARORDEN
STÅTHÅLLARSKAPET SVERIGE

 

 

Gran Magistero dell OESSG

 

 

Det svenska ståthållarskapet


Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani
Locumtenentia Sueciæ

Uppdaterad: 30 oktober 2012

Webmaster: Joseph Farran